Britiske lærere mobbes på Internett

Rate my teachers Britiske skolemyndigheter frykter masseflukt fra læreryrket som følge av mobbing på Internett. Sladderen om lærere som tidligere var forbeholdt skoleplassen og korridorene, er nå plutselig blitt tilgjengelig for alle.

London (NTB): Erfarne Kathy Wallis, som underviser ved en skole i landsdelen Cornwall lengst sørvest i Storbritannia, forteller til BBC News at hun nylig måtte overtale en ung kollega til ikke å si opp jobben. Kollegaen hadde fått dårlige «karakterer» av anonyme elever på nettet.

– Hun begynte å gråte og sa at hvis de syntes så dårlig om henne, kunne hun like godt slutte for godt som lærer. Studentene beskyldte henne for å være dårlig forberedt og for å mangle kontroll i klasserommet, het det på den britiske rikskringkastingens nettsider søndag.

Om en annen lærer heter det på ett av sladrestedene på nettet at «det lukter så rart av henne, kanskje det er vodka». En tredje blir beskyldt for hele tiden å sende kjæresten tekstmeldinger, i stedet for å ta seg av undervisningen.

Kollegaen som Kathy Wallis fikk overtalt til ikke å slutte, ble hengt ut på en britisk utgave av det opprinnelig amerikanske nettstedet Rate My Teachers. Andre nettsider som har drevet lærere til fortvilelse, ligger ifølge BBC News på adressen bebo.com.