Blokkerer alle .info-domener i MSN

MSN og .info-domener Det har lenge vært kjent at Microsoft blokkerer MSN-meldinger med bestemte nettadresser, men nå viser det seg at de også blokkerer toppnivådomenet .info. – Det er nødvendig for å beskytte våre brukere, sier Microsofts representant til IT-nytt.

.info er et toppnivådomene som ble introdusert i 2001, og har vært det mest suksessfulle blant nye toppnivådomener. Ifølge Wikipedia var det i mars 2007 registrert mer enn 4 millioner .info-domener, av disse var over 1,6 millioner i aktivt bruk i juli 2007.

Men utbredelsen av domenet, ser ikke ut til å påvirke Microsofts valg om å blokkere det.

Det viser seg også at det ikke kun er MSN-meldinger med URL-er til .info-domener som blokkeres, men også ren tekst – skriver en bruker inn .info og prøver å sende meldingen, blir den ikke sendt. Fordi blokkeringen skjer på serversiden, vil brukere oppleve problemet uavhengig av hvilken IM-klient som benyttes. Noen brukere vil få beskjed om at meldingen ikke ble sendt grunnet en «tilkoblingsfeil», mens andre vil oppleve at de ikke får beskjed i det hele tatt.

MSN-feilmeldinger

– Grunnen til at vi blokkerer meldinger som inneholder .info, er fordi .info-domener spesielt ofte har vært benyttet i forbindelse med tyveri av brukernavn og passord – såkalt phishing – blant annet til Windows Live-tjenester som Messenger, Hotmail og Spaces, forklarer Microsofts produktspesialist, Eirik Stridsklev Nilsen til IT-nytt. «Dette går dessverre også utover helt legitime, trygge tjenester. Dette er beklagelig, men vi mener allikevel at det er nødvendig for å beskytte Windows Live-brukere. Microsofts utviklingsavdeling i Redmond jobber med å finne en smidigere løsning.»

Da IT-nytt først prøvde å sende en nettadresse med et .info-domene, og deretter prøvde å sende en melding med kun teksten .info, fikk vi begge gangene den samme intetsigende feilmeldingen: «Meldingen kunne ikke bli sendt på grunn av en tilkoblingsfeil:», etterfulgt av en kopi av meldingen vi prøvde å sende. Til forsøket ble Pidgin (tidligere Gaim) benyttet.

Det vil derfor ikke være opplagt for den enkelte bruker at en melding er blitt blokkert, ikke så lenge eventuelle feilmeldinger ikke gir ikke informasjon om hva som egentlig har skjedd.

– Dette er en standardfeilmelding til ikke-offisielle klienter, forklarer Nilsen.

På spørsmål om listen over blokkerte ord er veldig lang, bedyrer han at den ikke er det.

– Nei, den er ikke lang. Hensikten med denne listen er å blokkere uønsket bruk av tjenesten, slik som for eksempel phishing eller spredning av virus og ormer.

Fordi dere allerede blokkerer meldinger med en viss type innhold, og fordi dette gjøres på serversiden, vil det for mange kanskje være naturlig å bli bekymret for hvorvidt dere også «tyvlytter» til MSN-samtalene, og utleverer informasjon fra samtaler til tredjeparter – gjør dere det?

– Nei, blokkering av meldinger foregår fullstendig automatisert. Brukerne kan være helt trygge på at deres samtaler forblir private, forsikrer Nilsen overfor IT-nytt. «Microsoft utleverer aldri privat informasjon – unntaket fra dette kan være dersom politiet krever utlevering av informasjon om en bestemt bruker, på samme måte som politiet kan kreve informasjon fra teleselskaper og banker.»

4 thoughts on “Blokkerer alle .info-domener i MSN”

  1. Det er mulig jeg har sovet i timen, men kan det virkelig stemme at .info-domener er mer involvert i snusk og fanteri enn f.eks. .com-domener? Når det f.eks. gjelder spam ser jeg i mine spam-mapper i innboksen at det stort sett er en salig miks av toppdomener, men mest .com – for eksempel hotmail.com (det er ikke noe jeg finner på). Uten at jeg kan bevise verken det ene eller det andre vil jeg uansett anta at det er like mye miks av seriøse og useriøse nettsteder under f.eks. .com og .net som .info.

  2. Microsoft sensurerer innhold i MSN Messenger

    Microsoft sensurerer innhold i MSN Messenger: Alle .info-toppdomener – som det tilfeldig valgte eksempelet fosseng.info – sensureres i den populære direktemeldingstjenesten MSN Messenger …

  3. Microsoft blokkerer en rekke ulike URL-er og URL-mønstre. URL-er med “.php?id=” i seg ser f.eks. ut til å bli blokkert. Istedet for å hjernedødt blokkere slike enkle mønstre, burde de innføre phishing-filteret de har implementert i Internet Explorer 7.0 også i Windows Live Messenger, slik at blokkeringen blir litt mer intelligent og mindre grådig. Dette er et typisk Microsoft-tiltak som det er lett å omgå om man lærer seg til hva filteret blokkerer og ikke, ved litt prøving og feiling.

Comments are closed.