Beste offentlige nettsteder 2006

Kvalitet 06 Da Norge.no sin kvalitetskonferanse for offentlige nettsteder gikk av stabelen fredag, ble resultatene fra årets kvalitetsvurdering av 691 nettsteder offentliggjort, i tillegg ble det delt ut fire priser til etater som har utmerket seg med kvalitet på Internett.

Når Norge.no i år har målt kvaliteten på offentlige nettsteder, er det for tredje gang siden de høsten 2004 overtok ansvaret for kvalitetsvurderingene. Tidligere var det Statskonsult som hadde denne jobben.

Det var på slutten av et variert program med flere spennende foredrag, at resultatene fra årets kvalitetsvurdering av 691 offentlige nettsteder ble offentliggjort, og de fire beste nettstedene ble kåret og fikk utdelt priser i ulike kategorier.

Kvalitetsvurdering

Frank Fardal fra Norge.no presenterer resultatene

Nettstedene ble vurdert innen områdene tilgjengelighet, brukertilpassing og nyttig innhold, og fikk tildelt inntil seks stjerner. Til dette er det blitt brukt et kriteriesett på 34 indikatorer.

Vurderingene ble utført i perioden 11. september til 11. november av Norge.no, Aletheia og Vestlandsforskning.

Da resultatene fra årets måling ble offentliggjort på konferansen, var det Frank Fardal, ansvarlig for Kvalitet 2006, fra Norge.no som presenterte resultatene.

Han kunne fortelle om e-Norge-planen som er den politiske visjonen for offentlige nettsteder, som sier at 80 prosent av nettstedene skal oppfylle Norge.no sine krav til tilgjengelighet.

Arbeid og velferdsetaten (NAV) mottar tilgjengelighetsprisen

– Vi er ikke der i dag, og må nok sette opp tempoet litt i løpet av neste år, men utviklingen går i hvert fall den rette veien, sa han.

Han kunne avsløre at den største forbedringen har skjedd på tilgjengelighet, hvor snittpoengene har gått fra 12,7 poeng i fjor til 14,1 poeng i år.

– Hvis vi så ser på hvor mange som oppfyller 80 prosent, ser vi at litt over 100 av de 448 kommunale nettstedene gjør det på tilgjengelighet, og det er der de er best, sa han, men la samtidig til at det så litt verre ut når man så på de andre kategoriene.

– Det er bare to prosent av de kommunale nettstedene som oppnår 80 prosent totalt, mens 14 prosent av de 243 statlige nettstedene oppnår det samme. Så i forhold til de politiske målene, er det fortsatt et stykke igjen å gå, sa han.

Videre ble det utdelt statistikk over de fem beste nettstedene i hver av de tre kategoriene:

Rogaland fylkeskommune mottar prisen for årets kommunale nettsted

I kategorien tilgjengelighet kom Riksarkivet, Sosial- og helsedirektoratet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Teknologirådet og Rogaland Fylkeskommune best ut. Mens det i kategorien brukertilpassing var Riksarkivet, Statens forurensingstilsyn, Direktoratet for Arbeidstilsynet, Havforskningsinstituttet og Statens helsetilsyn som kom best ut. Til slutt, i kategorien for nyttig innhold, var det Asker kommune, Larvik kommune, Hole kommune, Frogn kommune og Direktoratet for naturforvaltning som kom best ut.

Da IT-nytt trålte resultatene til de 691 statlige og kommunale nettstedene for å finne verstingene, var det ingen statlige nettsteder med kun én stjerne, derimot var det to stykker blant de kommunale nettstedene, og det var Eide kommune og Lurøy kommune.

Ønsker du å se hvor mange stjerner din egen kommune fikk, finner du resultatene fra kvalitetsvurderingen på Norge.no: Kvalitet 2006.

Fire vinnere

Statens forurensingstilsyn mottar prisen for årets statlige nettsted

Kåringen av de fire beste offentlige nettstedene for 2006 er et samarbeid mellom Norge.no og Kommunal Rapport. Prisene som blir delt ut er prisen for årets nettjeneste, tilgjengelighetsprisen, prisen for årets kommunale nettsted og årets statlige nettsted.

Prisene ble høytidelig overrakt av politisk rådgiver Jørund Leknes på vegne av Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV).

– Når det gjelder årets nettjeneste for 2006 blir prisen delt ut til en særlig nyttig tjeneste på Internett, og prisen er opprettet for å øke oppmerksomheten om behovet for gode tjenester tilrettelagt for elektronisk innsending, sa Leknes og utropte Statens lånekasse til vinner av prisen for årets nettjeneste.

– Tilgjengelighetsprisen går til et nettsted som har lagt særlig vekt på å være tilgjengelig for alle grupper, og prisen er opprettet fordi det er nødvendig at offentlig sektor blir bedre til å gjøre informasjon og tjenester på Internett tilgjengelig for alle, sa Leknes og utropte Arbeid og velferdsetaten (NAV) til vinner av tilgjengelighetsprisen.

En representant fra Statens forurensingstilsyn holder tale

– Utdelingen av prisen for årets kommunale nettsted er nok en utdeling som følges nøye av svært mange for å se hvilken plassering kommunen i år klarer å få, og om det faktisk er noen som klarer å sope med seg topplasseringen, altså prisen for beste kommunale nettsted. Fokus ligger blant annet på navigasjon, struktur og innhold på nettsider i kommunal sektor, sa Leknes og utropte Rogaland fylkeskommune til vinner av prisen for årets kommunale nettsted.

– Prisen for årets statlige nettsted har også et fokus på navigasjon, struktur og innhold, og tildeles et nettsted i statlig sektor, sa Leknes og utropte Statens forurensingstilsyn til vinner av prisen for årets statlige nettsted.

Juryens begrunnelser kan leses på Norge.no: Aktuelt.