Bærum får 200.000 til åpen kildekode

Bærum og Linux Bærum kommune har allerede en stund kjørt et pilotprosjekt med bruk av programvare basert på åpen kildekode, og når de i dag får besøk av Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV), vil de motta 200.000 kroner til prosjektet.

Åpen kildekode-basert programvare er som oftest gratis, og utviklet på en form for dugnad hvor flere kan bidra med å videreutvikle og forbedre programvaren. Eksempler på programvare basert på åpen kildekode er Linux-baserte operativsystemer, og programmer som OpenOffice (kontorpakke) og Mozilla Firefox (nettleser).

Når Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) i dag besøker Eiksmarka skole i Bærum, skal hun dele ut 200.000 kroner til kommunens prosjekt for å innføre en IKT-løsning basert på åpen kildekode. Erfaringene Bærum kommune gjør seg med åpen kildekode-programvare og kompetansen de opparbeider seg, skal så de andre kommunene etter hvert nyte godt av.

Den nye IKT-løsningen til Bærum kommune har allerede eksistert en stund som et pilotprosjekt på utvalgte skoler, men vil i tiden fremover bli tatt i bruk i full skala.

– Bærum kommune har klart å organisere og administrerere IKT-løsninger for skolene slik at de klarer å ivareta målet om digital kompetanse ut fra de midlene de har tilgjengelig i dagens budsjett. I tillegg har de fokusert på bruk av åpen kildekode. Det er et mål for regjeringen at stadig mer av IKT-tjenestene i offentlig sektor skal basere seg på programvare basert på åpen kildekode. Jeg håper også andre kommuner vil kunne dra nytte av de erfaringer Bærum kommune har gjort seg gjennom dette prosjektet, sier Heidi Grande Røys.

Nå vurderer regjeringen mer omfattende tiltak som kan bidra til oppbygging og formidling av kompetanse på åpen kildekode i det offentlige.

Kilde: Pressemelding: Bærum får økonomisk støtte til bruk av programvare med åpen kildekode …

3 thoughts on “Bærum får 200.000 til åpen kildekode”

  1. Denne regjeringen har noen av de mest sympatiske og flinke statsrådene norsk politikk noen gang har sett og Heidi er intet unntakk! Dette er rett og slett bare fantastisk! 🙂

Comments are closed.