50 millioner til bredbåndsprosjekter

Odin og Høykom 17 bredbåndsprosjekter som inkluderer 130 kommuner over hele landet har nå fått penger fra fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, skriver departementet i dagens pressemelding.

Oslo (NTB): 17 bredbåndsprosjekter som omfatter 130 kommuner er blitt tildelt 50 millioner kroner til å forbedre bredbåndsdekningen i Norge.
I tillegg er det gitt tilsagn på nærmere 30 millioner kroner til 15 prosjekter neste år.

Ifølge departementet er bredbåndsdekningen i Norge per i dag oppe i om lag 95 prosent. Pengene som nå er tildelt vil bidra til at nærmere 30.000 nye husstander kan koble seg på. Dette utgjør i underkant en tredel av dem som mangler bredbåndstilbud i dag.

Midlene er fordelt gjennom Høykom-programmet som finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og administreres av Norges forskningsråd.