20/09/2014

Mer til bredbånd og sterkere IT-satsing

fad2 2007 Mer til bredbånd og sterkere IT satsing I budsjettet foreslår Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) 122 millioner til utbygging av bredbånd i distriktene, samt nye midler til den offentlige nettportalen MinSide og til satsingen på åpne IT-standarder.

Oslo (NTB): En fortsatt sterk offentlig sektor, mer bredbånd til distriktene og sterkere IT-satsing er budsjettsignalene fra fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).

– Ingen er tjent med at offentlig sektor blir splittet opp, privatisert og nedbygd slik den forrige regjeringen holdt på med, sier Grande Røys.

Hun varsler at fornyingsarbeidet skal basere seg på de tre store reformene i offentlig forvaltning: Pensjonsreformen, etableringen av NAV (Ny arbeids- og velferdsordning), og et mer robust regionalt forvaltningsnivå.

I fornyingsdepartementets budsjettforslag legger Grande Røys inn 122 millioner til utbygging av bredbånd i distriktene. Målet er bredbåndsdekning til alle i løpet av neste år.

Fornyingsministeren varsler også at det skal legges fram en helhetlig stortingsmelding om informasjons- og kommunikasjonsteknologi i løpet av neste år. Hun gir nye midler til den offentlige nettportalen MinSide og til satsing på åpne IT-standarder.

Relaterte saker:

 1. Storsatsing på åpen kildekode i 2007 Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (se bildet) satser stort på åpne standarder og...
 2. Bærum får 200.000 til åpen kildekode Bærum kommune har allerede en stund kjørt et pilotprosjekt med bruk av programvare basert...
 3. Kun 7 prosent vil ha skjemaer på papir I en nylig undersøkelse gjennomført av Perduco for Altinn, myndighetenes internettportal for enklere dialog...
 4. 50 millioner til bredbåndsprosjekter 17 bredbåndsprosjekter som inkluderer 130 kommuner over hele landet har nå fått penger fra...

Kommentarer

 1. Asle Ommundsen sier:

  Se også Fornyings- og Administrasjonsdepartementets pressemeldinger:
  Rekordløyving til breiband: http://odin.dep.no/fad/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/071001-070037/dok-bn.html
  Auka satsing på MiSide: http://odin.dep.no/fad/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/071001-070036/dok-bn.html
  Storsatsing på opne IT-standardar og open kjeldekode i 2007: http://odin.dep.no/fad/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/071001-070038/dok-bn.html