Vil styrke nettbankkundenes rettigheter

Karita Bekkemellem Grete Fossbakk tapte nesten en halv million kroner da hun tastet feil kontonummer i nettbanken. Banken hennes, Sparebank1 Nord-Norge, fraskriver seg ansvaret. Nå vurderer forbrukerminister Karita Bekkemellem (avbildet til høyre) å styrke kundenes rettigheter hvis de gjør feil i besøk i nettbanken. Continue reading “Vil styrke nettbankkundenes rettigheter”

Tviler på full bredbåndsdekning neste år

Bredbånd Tore Aarønes i Norsk Telecom tror ikke regjeringen kommer til å holde løfte om full bredbåndsdekning fra 2007. Han viser til at det i revidert statsbudsjett kun ble bevilget 50 millioner kroner ekstra til å øke utbredelsen av bredbånd, noe han ser på som en forsvinnende liten sum. Continue reading “Tviler på full bredbåndsdekning neste år”