Norsk forening tilbyr gratis hosting av WordPress

NorBlogg Hos NorBlogg.net får privatpersoner tilbud om gratis reklamefri hosting av WordPress-blogger, og ikke nok med det, her får man full tilgang til malene og til å installere WordPress-tillegg. Videre følger det med én MySQL-database, e-postkonto, samt full FTP-tilgang. Continue reading “Norsk forening tilbyr gratis hosting av WordPress”

W3C lanserer en universell validator

Unicorn Frem til i dag har webutviklere som er nøye med å skrive standardkonform kode vært nødt til å bruke flere forskjellige validatorer for å teste nettsidene sine, en validator for HTML, en for CSS, og enda en for å sjekke om sidene inneholder døde lenker, og slik har det fortsatt – men dét blir det slutt på nå! Continue reading “W3C lanserer en universell validator”

Velkommen til IT-nytt!

Asle Ommundsen Jeg erklærer herved IT-nytt, en ny norsk nettbasert IT-avis, for åpnet. IT-nytt blir i første omgang å regne som en lettvekter blant de andre norske IT-avisene, men etter hvert håper jeg å knytte til meg flere faste skribenter innenfor et bredt spekter av emner, og jeg har stor tro på at IT-nytt allerede innen ett år skal kunne konkurrere med de etablerte i bransjen. Continue reading “Velkommen til IT-nytt!”